SOVEPILLER & MORFIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYE RETNINGSLINIER FOR UDSKRIVELSE AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN : 

Sundhedsstyrelsen har nu indskærpet at AL afhængighedsskabende medicin, såsom beroligende medicin af typen "benzodiazepin", sovemedicin samt morfinpræparater, kræver personlig fremmøde i klinikken.

Der vil ikke fremover være mulighed for at blive fritaget for dette.

Sundhedsstyrelsens vejledning : KLIK HER

»De afhængighedsskabende lægemidler er så potente, at den praktiserende læge skal sikre sig, patienten møder fysisk op hver gang, de udskrives – medmindre der er tale om særlige tilfælde. Det er ikke nok at tage samtalen over telefonen. Det er også vigtigt, at den praktiserende læge har lagt en plan for behandlingen, herunder udtrapning,« siger Charlotte Hjort. Enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed ( STPS )